Sunday, 7 January 2018

Organ till Salu (Swedish book) (book review)

Starting off with a book I bought last year on the Swedish book sale. Bought it for 20 swedish kronor (approx. 1.8 Euro)

About the book
Efter fyra år i svenska vårdköer tröttnade njursjuke Sam på att vänta - han åkte och köpte en ny njure i Pakistan. Men var kom det nya organet ifrån? Och var donatorn verkligen frivillig?

Etnologen Susanne Lundin tar med läsaren på en resa genom organhandelns dunkla värld, där desperata patienter som Sam är små bitar i ett stort pussel. I sitt detektivarbete spårar hon upp utnyttjade lantarbetare i Moldavien, åklagare i Israel och kirurger i Filippinerna. Med unikt källmaterial och stor skärpa skildrar hon en organmarknad mellan medicinsk spetskompetens och ren människohandel - en marknad som bara lär växa i betydelse.

My thoughts
I had hoped for an interesting read but I got quite bored. It was not so much about organs for sale as I had hope more the authors travels and how she followed illegal organ trades. Some parts where interesting but I had hoped for more depth within the book. This should be a research projects but it didn't feel like it. got bored but manage to finish the book and it didn't leave a good impression. Not a read I will remember! bought it on the Swedish book sale for under 2 dollars, (very cheap for a hardback) and well at least I didn't spend to much money on it.

No comments:

Post a Comment